Opis technologii hybrydowy układ hydrauliczny

Technologia hybrydowa jest Najwcześniejsza pochodzi z branży motoryzacyjnej. Hybrydowy pojazd wyposażony w silniki spalinowe wewnętrznego spalania innych niż inne rodzaje źródła zasilania. W porównaniu z konwencjonalnymi spalinowy silnik zasilany, hybrid głównymi zaletami są: dużej mocy urządzenia do magazynowania energii jest używany (koła zamachowe, ultracapacitors lub akumulator), może być z recyklingu, magazynowanie energii hamowania, podczas gdy w przypadku dużego obciążenia wraz z wewnętrznego spalania silników uwalnianiu energii. To zmniejsza moc silnika, zwiększenie efektywności i zmniejszenie emisji.