W leczeniu połączeń klejowych ciśnienie ma cztery zalety:

1, ułatwienia przepływu klej, penetracji i nawilżające.

2, na rzecz warstwy grubości, gęstości;

3, na rzecz warstwy klejowej w gaz, niskiej masie cząsteczkowej związków, takich jak oddawanie wody, unikania porowatości i porów;

4, na rzecz bliskich kontaktów i dokładne pozycjonowanie powierzchni adherend.