Rosnący popyt na medyczny przemysł wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Niedawno chiński przemysł wyrobów medycznych z gumy i tworzyw sztucznych, czy to w zakresie sprzętu technologicznego, jakości produktu, zarządzania przedsiębiorstwem i innych aspektów, osiągnął znaczny postęp. i przedstawia satysfakcjonującą sytuację rozwoju. Obecnie chińskie medyczne produkty z gumy i tworzyw sztucznych tworzą system dostaw i dostaw, a przyszłość popytu na medyczne produkty z tworzyw sztucznych osiągnie stabilny wzrost.

Analityk branży chemicznej zwrócił uwagę: w obecnym chińskim przemyśle gumowych wyrobów medycznych i wyrobów z tworzyw sztucznych, ogólny pogląd jest wiele problemów. Głównym kierunkiem rozwoju jest poprawa energii hydrofilowej. Ponieważ kauczuk silikonowy jest hydrofobowy, tak że jego produkty wszczepiane są do organizmu, nadal istnieje niewielkie wyczucie ciał obcych, konieczne jest skupienie się na poprawie hydrofilowości kauczuku silikonowego. Aby rozwiązać ten problem, główna modyfikacja powierzchni, taka jak hydrofilowy materiał na powierzchni gumy silikonowej, lub metoda promieniowania w celu wykonania powierzchniowego szczepienia silikonem, obróbka plazmowa i inne sposoby mogą poprawić ich hydrofilowość. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostosować się do szybkiego rozwoju rynku. Jak dogonić światowy poziom zaawansowania, stać się chińskim producentem gumy medycznej i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz ekspertami w dziedzinie gumy i tworzyw sztucznych dla branży medycznej o najwyższym priorytecie.

Zastosowane medyczne produkty gumowe i sytuacja produkcyjna, najszybszy rozwój produktów medycznych z lateksu. Ale odmiany produktów z lateksowych rękawiczek domowych również nieustannie się zwiększają. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wielkość eksportu będzie wykazywać tendencję wzrostową. W ostatnich latach, wraz z globalną anomalią klimatyczną, epidemią grypy, popyt na produkty lateksowe w skali globalnej będzie nadal wzrastać, rozwój powiązanych branż również stawia nowe wymagania dla produktów lateksowych. W przyszłości popyt na rękawice lateksowe będzie nadal wzrastał na rynku międzynarodowym.

Kauczuk medyczny i jego produkty były w całej medycynie, a jego dawkowanie stale rośnie w tempie szybkiego wzrostu. Wraz ze stopniową poprawą gospodarki światowej i szybkim rozwojem gospodarki narodowej popyt na gumy medyczne i wyroby z tworzyw sztucznych rośnie na rynku krajowym i zagranicznym, a rozwój i popularyzacja kauczuków medycznych staje się coraz bardziej aktywna.